top of page

Tip: emotie beheersing begint bij het beheersen van je gedachten


Bij emotie beheersing wordt altijd de nadruk gelegd op het beheersen van je ademhaling en dat klopt, want met een rustige ademhaling word je lichaam rustig. Maar eigenlijk is het beheersen van je gedachten even belangrijk, sterker nog....

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page