top of page

Agressie in de zorg hoort erbij


Agressie hoort in de zorg, dit is trouwens niet een vrijbrief voor zorgvragers om zich agressief te mogen uiten. Het is eerder een feit, zeker in de complexe zorg. Aangifte voor agressie lijkt mij zinloos aangezien omdat we te maken hebben met de moeilijk te onderscheiden grens tussen wel of niet toerekeningsvatbaar. Wel kan men 'vrijheden' beperken als het duidelijk is dat dezen niet gedragen kunnen worden door een client, dan is het risico op agressie minder (minder overvraging). Naast preventieve maatregelen kun je ook je personeel wapenen door ze goed op te leiden om met agressie om te gaan. Hier valt veel in te verbeteren. Binnen de agressietrainingen zou meer aandacht moeten komen voor de zogenaamde empathisch de-escalerende technieken, dan richt je op het helpen reguleren van emoties doordat je de behoefte achter de emotie en gedrag een plek geeft (bronbestrijding). Denk aan interventies als: actief luisteren; uit de situatie halen; nabijheid bieden; afleiden maar ook troosten en verduidelijken. Op dit moment richt men binnen trainingen vooral op het aanpakken van agressie door te confronteren wn begrenzen (symptoombestrijding). Als je in een vroege stadium de cliënt empathisch weet te de-escaleren voorkom je dat de innerlijke onrust uitgroeit tot agressie. Zelf heb ik ooit een driedeling aangebracht aan de-escalerende technieken. Ik kwam op een lijst van minstens 14 empathisch de-escalerende interventies die je als verpleegkundige/begeleider/pedagogisch medewerker kunt gebruiken om de ander te helpen bij onrust. Hiermee kun je 85% van alle onwenselijke gedrag mee aan. Lukt dit niet dan kun je overgaan op confronterende of zelfs begrenzende technieken. Maar je moet het als peofessional wel weten dat je die gereedschap in huis heb. Alles valt of staat met investeren in hoe om tegaan met agressie. Binnen de verstandelijke beperkte zorg is dat goed geregeld ook al wordt daar de laatste tijd wel in gekort. Binnen de psychiatrie grijpt men sneller naar medicatie als het gaat om het bestrijden van agressie. 


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page