top of page

Visie

 

Wij van Think Positive geloven in een wereld waarin een ieder van ons als mens centraal staat, ongeacht wie hij is, wat zijn rol in de maatschappij is.

Wij geloven in een wereld waarin een ieder van ons zelf vorm mag geven aan zijn leven. Wij hechten bijzonder veel waarde aan zelfbeschikking: de vrijheid om op een manier te leven waar je zelf achterstaat. 

Deze individuele vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij anderen en je omgeving.

 

Menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid staan centraal. Wij hechten veel belang aan zelfontplooiing, vorming en cultuur en geven de voorkeur aan dialoog in plaats van dogmatiek.

 

Wij zetten ons in voor een humane samenleving, waarin iedere jongere gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en richten ons op de schoonheid van dít leven en déze wereld, met al zijn diversiteit en mogelijkheden.

 

Missie

 

Dit willen we bereiken door het bieden van een integrale jeugdhulp.

Integrale jeugdhulp is jeugdhulp die passend en samenhangend is. Bij passende jeugdhulp is de jongere het uitgangspunt en is hulp zo licht en gewoon mogelijk, maar ook direct intensief waar nodig. De hulp is samenhangend wanneer de deskundigheid vanuit verschillende specialismen en sectoren beter benut wordt en in samenhang wordt aangeboden. We gaan graag de samenwerking aan met specialisten, zowel binnen als buiten ons organisatie.

 

bottom of page