top of page

Trajecten voor 'thuiszitters'

 

Jesse is twaalf jaar en zit al sinds augustus noodgedwongen thuis. Hoewel slim genoeg, weigert de school hem toe te laten. Jesse is namelijk hoogbegaafd en heeft autisme en de school vindt dat hij in de klas teveel zorg vraagt. Met Jesse zijn er duizenden leerplichtige kinderen die in hetzelfde schuitje zitten, ze behoren tot het groeiende leger van de thuiszitters. Veel van hen staan niet eens meer op een school ingeschreven. 

Staatssecretaris Dekker heeft het probleem de oorlog verklaard, Jesse heeft recht op passend onderwijs. Scholen hebben sinds augustus 2015 een zorgplicht en moeten kinderen als Jesse binnen drie maanden een plek geven. 

 

Wij van Think Positive helpen ouders en kind om weer op een lijn te komen met school, omdat wij vinden dat geen enkele kind thuis hoeft te zitten. In kleine stappen wordt aan de problematiek gewerkt, vaak gaat het om kinderen die keer na keer een afwijzing hebben gekregen en die niet open staan voor leren. Alleen al het woord 'school' zorgt voor spanning en weerstand. Wij werken aan die weerstand en laten zien dat school ook leuk kan zijn, dat het kind ook succeservaringen kan hebben binnen een schoolsituatie. Dit doen we in 3 stappen

Stap 1: werken aan school thuis

Kinderen die niet naar school kunnen zitten thuis. Wij zorgen ervoor dat de schoolvaardigheden op pijl blijven door het aanbieden van een thuis programma dat bestaat uit o.a. rekenen, taal, sociale vaardigheden en sport. Onze ambulante begeleiders hebben affiniteit met onderwijs en zijn, door hun expertise, in staat om de blokkades die ontstaan zijn m.b.t leren te doorzien, in kaart te brengen en daar een passend antwoord op te bedenken. Samen, hand in hand met zijn begeleider leert het kind weer vertrouwen te hebben in eigen kunnen.

Stap 2: werken aan school binnen een veilige ruimte

Nadat het kind voldoende vertrouwen in zichzelf heeft gekregen gaan we met voorzichtige stapjes werken aan een terugkeer naar school, dit kan de school van afkomst zijn of een andere, meer passende school. Kinderen die langdurig thuis hebben gezeten kun je niet zomaar teruggeplaatsen in een klassituatie. Dit kun je het beste langzaam opbouwen, het liefst vanuit een veilige ruimte op school.

Mocht dit niet kunnen dan kan het kind leren binnen de veilige kaders van onze vestiging in Honselersdijk. Onder leiding van een leerkracht maken we een passend programma dat bestaat uit deels schoolse vaardigheden deels het werken aan succes ervaringen in de vrijetijd.

 In gesprek met school, het samenwerkingsverband en leerplicht zoeken we uit hoe het kind het beste kan terugstromen. Sommige scholen bieden een aparte ruimte waar het kind samen met zijn begeleider gebruik van kan maken, al dan niet gesteund door een leerkracht. Vanuit deze 'veilige ruimte' maakt het kind een hernieuwde kennismaking met school.

Onze ambulante begeleiders spelen een belangrijke rol bij het laten slagen van deze hernieuwde kennismaking met school, zij bieden steun en nabijheid en een veilige haven. De in stap 1 opgedane kennis van wat het kind kan en aankan wordt hier op de proef gesteld, de begeleider kan in deze fase aangeven waar de grenzen van het kind liggen en waar ruimte is om door te pakken.

Stap 3: terugkeren in de klas

Als het kind eraan toe is en als iedere partij (ouders en school) het zien zitten, wordt er een begin gemaakt aan het terugkeren in een klassituatie. Ook dit gebeurt in kleine stappen waarbij de ambulante begeleider als een buddy het kind vergezelt in de klas. 

Uit ervaring is gebleken dat iedere kind op zijn eigen tempo geleidelijk terugstroomt in een klassituatie, sommigen doen er lang over en andere kort, de ambulante begeleider is er om het kind een steun in de rug te geven, hem of haar aan te moedigen of juist te beschermen. Langzaam aan wordt de regie overgedragen tot het moment dat het kind genoeg succes ervaringen heeft gehad om zelfstandig weer te kunnen functioneren in klasverband.

 

bottom of page