top of page

Voor ouders en hun kinderen

 

Met ons integraal pakket aan zorg en begeleiding zijn wij er voor het hele gezin, voor zowel ouders als kinderen want ........

 

als een ambulante begeleider binnen het gezin komt heeft dit invloed op het hele gezin.

De zorg en begeleiding die wij leveren maakt deel uit van de dagelijkse routine, het is van belang dat de begeleider zich aanpast aan de nieuwe situatie zodat zijn hulp ook zo ervaren wordt. Er zijn ouders en verzorgers die het erg op prijs stellen om uitgebreid geinformeerd te worden over hoe de begeleiding van hun kind verloopt, met deze ouders blijven we gerust een half uurtje extra om de dag te evalueren; andere ouders (denk aan o.a. alleenstaande moeders) hebben het zo druk met het 'draaien van het gezin' en willen de dag snel afronden, ook hier houden wij rekening mee, wij passen ons.

 

bottom of page