top of page

Versterken van positieve zelfbeeld

Vele jongeren kampen met een negatief zelfbeeld, dit veroorzaakt vele problemen want als je denkt dat je minder bent dan en ander dan denk je automatisch dat je minder in staat bent, minder in staat om, bij voorbeeld, je problemen op te lossen, of minder in staat om je emoties te beheersen.

Het versterken van het zelfbeeld draagt bij aan innerlijke rust en aan het ontwikkelen van de sterke kanten van de jongere die hij vervolgens kan inzetten om van zijn leven iets te maken.

Het ontdekken dat je iets kan werkt als een sneeuwbal effect, door middel van speelse opdrachten en activiteiten gaan we op zoek naar de sterk kanten van de jongere, dit doen we stapsgewijs waardoor de jongere de tijd tijd om aan zijn nieuwe kracht te wennen.

Langzaamaan verandert de perspectief in eigen kunnen, langzaamaan vervagen de gedragsproblemen, zie daar de jongere die weet wat hij kan, die gelooft in wat hij kan!

 

Lees meer....

bottom of page