top of page

Wij zijn er voor:

- ouders die ernstige moeite ondervinden bij het opvoeden van hun verstandelijk beperkte kind/jongere

- kinderen die wegens prikkelverwerkingsproblematiek (denk aan ASS, HSP, ADHD)  thuis komen te zitten en ambulante begeleiding nodig hebben

 

- ouders die kampen met pubers met ernstige gedragsproblemen

 

- teams in de zorg die willen leren omgaan met agressie

 

- kinderen die hun mentale weerbaarheid willen versterken door sport en spel activiteiten

 

- kinderen met explosief gedrag die door sport en spel hun energie op een positieve manier willen ontladen (werkt veel beter dan coachinggesprekken over agressie)

 

- instellingen die kampen met zorgvragers met ernstige agressie en crisissituaties

 

- professionals en ouders/verzorgers die de-escalerend wilt leren werken

 

-scholen die de weerbaarheid van hun leerlingen met een verstandelijke beperking willen versterken

 

bottom of page