top of page

Aanpak van agressie (thuis of op het werk)

Agressie kan heel bepalend zijn, bepalend voor de sfeer maar ook voor de ontwikkeling van degene die onder zijn eigen agressie gebukt gaat. Op tijd een halt brengen aan de agressie voordat het een patroon wordt is een must maar soms laten we het zover lopen dat agressie wel een patroon wordt, dan is het huis, leefgroep of afdeling waarin we wonen en waarin we verblijven onveilig en dan moet we er iets mee, maar wat? waar te beginnen? 

 

Laat dat aan specialisten over, als crisisspecialist zijn wij iedere dag bezig met agressievraagstukken, we hebben al zoveel gezien, van agressie thuis tot aan agressie op zwaar beveiligde afdelingen binnen de zorg.

Onze agressiecoaches kunnen u helpen de agressie van uzelf en/of uw gezinsleden te beheersen zodat het niet meer zo centraal staat in uw leven. 

 

Door middel van systematische observaties en gesprekken gaan we eerst na wat het probleem is, wat de oorzaak van de agressie is. Vervolgens gaan we met je in gesprek over hoe de agressie aan te pakken.

 

Het aanpakken van agressie is maatwerk en het vereist wijsheid, moed en doorzettingsvermogen.

Soms is advies genoeg, vaak niet, vaak zijn we genoodzaakt om zelf in te grijpen om een onveilige situatie te doen

beëindigen. Weer een andere keer is een training of een coachingstraject de beste remedie, je weet het pas op het moment dat je de ernst van de situatie door hebt, dat vraagt om een analytische kijk op de situatie, vandaar dat we in het begin de tijd neem om te praten over wat zich af speelt.

 

Als het gaat om agressie thuis kan het soms niet anders dat we assistentie moeten aanvragen, assistentie kan worden verleend door de politie, Veilig Thuis, de plaatselijke psychiatrische organisaties, de plaatselijke crisisdiensten.

 

In het verleden hebben we vele resultaten kunnen boeken als het gaat om stabilisatie, agressieregulatie en agressiebeheersing, zie reverenties. Op ons kunt u aan!

Enkele referensies

Hannie de Bie (ILO psycholoog, Ontwikkeling & Leren)

 

Ik heb gezien hoe hij omging met zeer dreigende situaties en agressie. Hij kan adequaat en op het juiste moment inspelen op dergelijke situaties.

Jeroen Duijvestein(manager bij G. Fisher)
 

Roger ken ik als open-minded en oprecht geïnteresseerd in mensen. Hij heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor empathie maar durft ook duidelijk te zeggen waar het op staat.

Hans Nouwen (Zorgzame begeleiding)

 

Hij is erg betrokken bij de mensen waar hij voor werkt. Is rustig en consequent, doortastend, duidelijk en heeft het vermogen de regie te hebben zonder de baas te zijn. Hij leest de mens en de situatie goed waardoor hij reageert voor het escaleert.

Sandra Crone (eerst verantwoordelijke De Seisoenen)

 

Ik heb Roger leren kennen als een rustige persoon, die  veel werkervaring heeft in crisissituaties en op een rustige, maar duidelijke manier de aansluiting vindt bij de cliënt. Door middel van observatie , feedback en actief meedenken en coaching van onze begeleiders heeft Roger een duidelijke bijdrage geleverd bij het helpen oplossen van de toen ontstane crisissituatie.

bottom of page