top of page

Kwaliteitsvragen medewerkers

Beste collega,

Het bieden van kwaliteit vinden wij belangrijk en om daarnaast de

meningen van onze medewerkers te peilen, hebben we besloten

een kwaliteitsonderzoek te houden.

Door middel van dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in wat er leeft

op de werkvloer en waar onze kwaliteiten en/ of verbeterpunten liggen.

In de vragenlijst kan ieder zijn mening geven over verschillende onderdelen

binnen ons bureau.

Het zijn ongeveer 30 vragen die gaan over het werkklimaat in de Ruimte/ Kievit

tot aan de algemene sociale veiligheid en het invullen ervan zal hooguit 15/20

minuten duren.

De vragen worden geschaald door middel van :

-- / - / + / ++ / ? of

oneens/ meer eens dan oneens/ meer oneens dan eens/ eens of

nooit/ soms/ vaak/ altijd.

In het gewenste vakje kan je een

x

zetten.

Het invullen van dit onderzoek geeft ons de mogelijkheid tot vergroten van

jullie en ons werkplezier binnen Bureau Think Positive . Wij rekenen dan ook op

jullie medewerking.

De vragenlijsten (per locatie) vind je hieronder, vul ze in en stuur ze naar info@bureauthinkpositive.com

De Kievit

De Ruimte

bottom of page