top of page

Kwaliteitsvragen ouders en kinderen

Beste ouders / verzorgers en kinderen,

Het bieden van kwaliteit vinden wij belangrijk en om daarnaast de
meningen van onze ouders/ verzorgers en kinderen te peilen,
hebben we besloten een kwaliteitsonderzoek te houden.

Door middel van dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in wat er leeft op de werkvloer en waar onze kwaliteiten en/ of verbeterpunten liggen.

In de vragenlijst kunt u uw mening geven over verschillende onderdelen binnen ons bureau.

Het zijn ongeveer 30 kind gerichte vragen die gaan over het werkklimaat in de Ruimte/ Kievit tot aan de algemene sociale veiligheid en het invullen ervan zal hooguit 15/20 minuten duren.

Daarnaast zijn 60 vragen gericht aan u als ouders/verzorgers.

Met het woord ‘De Ruimte’ wordt bedoelt de locatie waar uw kind het meest begeleiding krijgt, dit kan ook school zijn of thuis.


De vragen worden geschaald door middel van :
-- / - / + / ++ / ? of oneens/ meer eens dan oneens/ meer oneens dan eens/ eens .
In het gewenste vakje kan je een kruisje zetten.

Het invullen van dit onderzoek geeft ons de mogelijkheid tot peilen van het werkklimaat binnen ons bedrijf .

Wij zouden het op prijs stellen als u deze
vragenlijsten voor ons zou willen invullen.
 

De vragenlijsten vind je hieronder, vul ze in en stuur ze naar info@bureauthinkpositive.com

Ouders

Kinderen

bottom of page