top of page

Opvoedingsondersteuning

 

Wanneer het opvoeden even niet meer vanzelf gaat, kun je behoefte hebben aan advies of handvatten. Soms zijn een paar gesprekken of even meekijken in de situatie die lastig is al voldoende. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over zindelijkheid, slapen, ruzies, pesten, ruzies tussen kinderen, het gedrag van uw kind of grenzen stellen. Soms heeft men intensieve begeleiding nodig.

 

Voorbeelden van vragen zijn:

* vragen over bijv. slaap- en eetproblemen, drukke kinderen (ADHD?), ruzies tussen kinderen onderling, niet luisteren, pesten (thuis of op school);

* vragen die met puberteit te maken hebben, zoals het omgaan met alcohol, experimenteren met drugs, het ontdekken van seksualiteit;

* vragen die te maken hebben met de ontwikkelingsfase van uw kind, zoals bijv. koppig gedrag, wat moet mijn kind al kunnen?;

* vragen over de verstandhouding tussen u, als ouder en uw kind. 

Enkele referensies

Hannie de Bie (ILO psycholoog, Ontwikkeling & Leren)

 

Ik heb gezien hoe hij omging met zeer dreigende situaties en agressie. Hij kan adequaat en op het juiste moment inspelen op dergelijke situaties.

Jeroen Duijvestein(manager bij G. Fisher)
 

Roger ken ik als open-minded en oprecht geïnteresseerd in mensen. Hij heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor empathie maar durft ook duidelijk te zeggen waar het op staat.

Hans Nouwen (Zorgzame begeleiding)

 

Hij is erg betrokken bij de mensen waar hij voor werkt. Is rustig en consequent, doortastend, duidelijk en heeft het vermogen de regie te hebben zonder de baas te zijn. Hij leest de mens en de situatie goed waardoor hij reageert voor het escaleert.

Sandra Crone (eerst verantwoordelijke De Seisoenen)

 

Ik heb Roger leren kennen als een rustige persoon, die  veel werkervaring heeft in crisissituaties en op een rustige, maar duidelijke manier de aansluiting vindt bij de cliënt. Door middel van observatie , feedback en actief meedenken en coaching van onze begeleiders heeft Roger een duidelijke bijdrage geleverd bij het helpen oplossen van de toen ontstane crisissituatie.

bottom of page