top of page

De drie aspecten van zelfbeheersing


Als je geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag en agressie kan het zijn dat je teamleider je naar een cursus agressiebeheersing stuurt. Daar krijg je zeer waarschijnlijk te maken met allerlei technieken om je emoties en je denken te reguleren, van diepe ademhalingsoefeningen tot aan het cultiveren van helpende gedachten.

Er wordt daarnaast ook aandacht gegeven aan de-escalerende technieken maar dat onderdeel is vaak niet ingekaderd en komt niet uitvoerig aan bod.

Ik ben van mening dat het anders kan en anders moet aangezien de-escalerende technieken ontzettend belangrijk zijn bij het omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens mijn trainingen krijgen de de-escalerende technieken een prominente rol, pas daarna komen andre technieken aan bod die een antwoord geven aan de vragen:

- hoe zorg ik dat ik mijn emoties onder controle heb

- hoe zorg ik dat ik mijn gedachten onder controle heb

Ik ben van mening dat pas als iemand zijn de-escalerende interventies op orde heeft hij zijn gedachten en emoties kan leren reguleren.

Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page