top of page

Kom niet tussen moeder en kind


Denk niet dat je, in een symbiotische relatie, tussen ouder en kind kunt komen, vergeet het maar! wat je wel kan doen? kijk maar naar het fragment.

#coaching #symbiotischerelatie #verstandelijkbeperkt

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page