top of page

Maak 'compassie' weer het leidende principe bij zorgverlening


Think Positive heeft zojuist het Charter getekent van Compassion for Care

Hiermee steunen wij de organisatie Compassion for care, omdat zorg menselijk hoort te zijn.

compassion the charter.jpg

Het Charter van Compassion for Care is een document dat iedereen wil inspireren compassie weer het leidende principe bij zorgverlening te maken.

Ondersteund door steeds meer professionals, organisaties en overheden activeert het Charter van Compassion for Care de gedragsregel: behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden.

Iedereen die het charter tekent maakt de roep om compassie in de zorg krachtiger. Laat jouw stem horen, zodat de menselijke maat terugkeert in de zorg en het zorgonderwijs.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page