top of page

Voorkom gedragsproblemen bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB). Enkele tips


Tips in de dagelijkse omgang met mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB/LVG)

Communicatie

• Gebruik korte zinnen.

• Gebruik eenvoudige woorden.

• Gebruik geen beeldspraak, dit kan verwarrend zijn.

• Een opdracht of boodschap tegelijk.

• Bij keuzes: beperk tot 2 tot 3 mogelijkheden.

• Goed luisteren en samenvatten.

• Controleer of de boodschap is begrepen: laat in de eigen woorden terug vertellen.

Houding

• Wees consequent en voorspelbaar in je gedrag. • Neem de tijd.

• Wees duidelijk in je verwachting.

• Bied extra hulp, bijvoorbeeld door samen een oplossing te zoeken of afspraken vast te leggen.

• Voel je betrokken maar laat je niet meeslepen in alle problematiek.

Bejegening

• Benader de persoon respectvol en neem de tijd.

• Probeer goed en aandachtig te luisteren.

• Bied aan om te helpen door bijvoorbeeld mee te gaan naar de gemeente of doktersbezoek.

Zo kun je dan naderhand nog eens uitleggen wat er besproken is.

• Maak een stappenplan voor ingewikkelde situaties en gebruik hiervoor een kalender,

agenda of schrijfbord.

• Geef concrete tips hoe iemand zich anders kan gedragen en spreek de persoon aan op

gedrag dat ergernis of overlast veroorzaakt.

• Herhaal met regelmaat.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page