top of page

Moeilijk verstaanbaar Gedrag is niet perse vreemd


Gedrag is niet perse vreemd

Gedrag is niet perse vreemd. In de ogen van iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag is dat wat hij aan gedrag laat zien vaak zeer nuttig want het is voor hem functioneel. De cliënt met moeilijk verstaanbaar gedrag probeert daarmee iets te bereiken, sterker nog, vaak is het hem ook gelukt, vandaar dat hij, ooit, dit ongepast gedrag zich eigen heeft gemaakt. Het dient een doel. Het staat ten dienste van een behoefte. Lukt het de client om dat wat hij wilt te bereiken, dan is er sprake van voor hem nuttig en effectief gedrag. Lukt het hem niet, dan spreken we over een hulpvraag. De kunst is om, 'door het gedrag heen' achter de client zijn intentie te komen, achter zijn doel of hulpvraag. Dan pas kunnen aanvangen met daadwerkelijk hulpverlenen, zorgen of opvoeden.

Gelukkig zijn wij hier achter, vandaar dat de benaming 'moeilijk verstaanbaar gedrag' tegenwoordig een ander naam hebben gegeven. Weet je hoe het vandaag de dag heet?


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page