top of page

Wij werken niet met koekjes


Een uitspraak van mijn voormalige teamleider is mij altijd gebleven, hij zij: ' Roger, wij werken niet met koekjes en daarmee bedoelde hij dat ik op moest passen niet te beheersmatig te werken. Hij deed die uitspraak nadat ik een zorgvrager ten onrechte in zijn kamer had opgesloten. Ik was toen nog net vers in het vak en wist niet dat dat niet mocht. Later, bij het zien hoe mijn collega's veels te snel naar beheersmatige maatregelen grepen bij onrust en agitatie, ben ik meer en meer deze uitspraak gaan waarderen. Het is veels te makkelijk om een zorgvrager te ' helpen' en hem fysek naar een time out of separeer te brengen. Het getuigt van veel meer deskundigeid en durf om de geagiteerde zorgvrager via de-escalerend werken weer tot bedaren te brengen.

Wij werken met mensen, niets zo menselijk als de behoefte om wel eens ' buiten de paden te treden', juist dat maakt ons mens. Het kan zijn dat de zorgvrager moe is, of geagiteerd of gewoonweg even uit zijn doen is en tijd nodig heeft om zich te herpakken. Ga niet te hastarrig met grenzen om en geef hem de kans om zich te herpakken. Ik wil noet zeggen dat je je grenzen niet moet bewaken, ik wil enkel zeggen dat wij niet met koekjes werken. Koekjes passen in hokjes en van machines kun je verwachten dat ze precies doen wat je van hen verwacht, maar wij werken met mensen en die zijn nou eenmaal minder voorspelbaar en moeilijker om in een hokje te stoppen, mesen hebben een eigen wil en mensen hebben behoefte aan het gevoel de regie in handen te hebben. Gaat je zorgvrager voorbij bepaalde grenzen, geef hem dan de kans om zich te herstellen

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page