top of page

Er bestaan geen vastgelopen personen, enkel vastgelopen systemen.


Een vastgelopen persoon staat niet op zichzelf.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page