top of page

Er bestaan geen vastgelopen personen, enkel vastgelopen systemen.


Een vastgelopen persoon staat niet op zichzelf.

#coaching #verstandelijkbeperkt #vastgelopen #netwerken

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page