top of page

Training omgaan met verbale agressie

 

Als hulpverlener  kan het zijn dat je te maken hebt met verbale agressie, denk aan: uitschelden, uitdagen, vernederen, stalken, beledigen, seksuele toespelingen, intimideren, afdwingen om er een paar voorbeelden te noemen.

Verbale agressie door de client zelf maar ook door op hoge poten aan komen draven van familieleden.

 

Uit onderzoek is gebleken dat 80 procent van de hulpverleners/verzorgers hier mee te maken krijgt.

Als je niet precies weet hoe hier mee om te gaan kan dit het uitoefenen van je werk behoorlijk in de weg staan. het kan je zelf ziek maken, met alle gevolgen van dien.

 

Wees verbale agressie voor en leer tijdens deze training:

- het verschil tussen frustratieagressie, instrumentele agressie en explosieve agressie

- je emoties in toom te houden als je met verbale agressie geconfronteerd wordt

- voor jezelf op te komen door het gebruik van de juiste interventies en communicatie technieken, denk aan de-escalerende interventies als: actief luisteren, afleiden, positief ombuigen of confronterende en begrenzende interventies als: een stop teken geven, reflectie van gevoel, spiegelen, grenzen stellen, consequenties aangeven en consequenties doorvoeren. 

- de sfeer zo om te buigen dat je weer door kan met de oudere en/of familie.

 

Deze training beslaat 2 dagdelen en is ook verkrijgbaar als cursus (1 dagdeel) of workshop (2 dagdelen) voor Mbo of Hbo opleidingen in de zorg.

Wil je meer weten over de inhoud van deze training. Kijk dan naar de inhoudsopgave.

 

 

 

bottom of page