top of page

Signaleringsplannen

 

Een signaleringsplan is een opsomming van signalen die je bij de zorgvrager kan waarnemen waaruit je kunt afleiden hoe het met de zorgvrager gaat, is hij rustig of gespannen, is hij zeer onrustig en dreigt er controleverlies?

Aan de hand van de stemming, die in fases is uitgedrukt in een signaleringsplan, kun je als hulpverlener aansluiten op de zorgbehoefte en de te nemen interventies overwegen. Op zo'n wijze ben je als hupverlener steeds escalaties een stap eerder. Heel handig dus. 

De signaleringsplan (in de GGZ maakt met onderscheid tussen een signaleringsplan en een crisisplan) is niet alleen handig voor de hulpverlener, maar het biedt de zorgvrager handvatten hoe met zijn eigen onrust om te gaan.

 

 

 

Voorbeeld Signalerings- en interventieplan Zorgvrager met Hechtingsproblematiek

Gemoedstoestand

Signalen

Interventies

 

Fase 1 Gemoedstoestand: ontspannen

 

Signalen

 • Zorgvrager oogt ontspannen, heeft een open blik en een glimlach

 • Zorgvrager vraagt op een positieve manier aandacht (hij vertelt wat hem bezighoudt)

 • Zorgvrager heeft belangstelling voor medewerkers en medebewoners

 • Zorgvrager reageert goed op feedback en instructies

 • Zorgvrager is hulpvaardig

 • Zorgvrager vraagt en geeft genegenheid (knuffels)

 • Zorgvrager heeft overzicht en kan zijn taken zonder moeite doen

 • Zorgvrager is rustig in zijn motoriek

 

Interventies

 • Ontvang zorgvrager vanuit een open houding

 • Geef Zorgvrager de ruimte zijn verhaal te doen en luister naar zijn verhaal en laat hem merken dat je er voor hem bent

 • Aanvaard zijn knuffels zonder te aarzelen.

 • Betrek Zorgvrager, zover het kan,  bij het groepsproces

 • Geef positief feedback op elke wenselijk gedrag dat je bij hem ziet

 • Als Zorgvrager moeite heeft complimenten te aanvaarden, vertel Zorgvrager dat hij het compliment verdient heeft, dat hij het waard is!’

 • Bij het corrigeren, gebruik de ‘sandwich-boodschap  techniek’

 

 

                                                      Benieuwd naar het vervolg? start de download!

 

 

 

bottom of page