top of page

Meewerkend coach, de werkwijze

 

Een ‚meewerkend coach’ is een combinatie van begeleider/coach/agoog en kan worden ingezet bij noodsituaties, een meewerkend coach kruipt als het ware eerst in de rol van begeleider om vanuit de vloer te ervaren waar de kern van de situatie ligt, vanuit die positie helpt de meewerkend coach het team om een goed beeld van de situatie en van de zorgvrager te verkrijgen.

 

Vanuit deze beginsituatie gaat hij vervolgens aan de slag met de nodige interventies, dit gebeurt op basis van Design Thinking. Als de nood hoog is zet hij in op veiligheid door kaders aan te brengen en duidelijke grenzen te stellen. Meestal is dit afdoende (ik spreek uit ervaring) om het team en de zorgvrager een eerst gevoel van basisveiligeid te doen ervaren. Vanuit hier verschuift hij in zijn rol en gaat hij meer en meer coachend te werk om het team verder te helpen als coach.

 

Op een latere tijdstip gaat de meewerkend coach aan tafel met de persoonlijke ondersteuner en agoog om de bevindingen overdraagbaar te maken. Het verschil met de conventionele manier van werken aan vastlopende zorgvragers ligt in de persuasieve aanpak: de situatie wordt vanuit verschillende invalshoeken (begeleider, coach, agoog) benadert, ook is er een verschil in regie voering. Ik wil hierbij vermelden dat het team en diens agoog ten alle tijden de regie en verantwoordelijkheid behouden over de te volgen strategie want het hele concept is gebaseerd op het in kracht zetten van zowel team als zorgvrager!

 

Ik ben op deze werkwijze gekomen door de afgelopen 15 jaar als specialistisch begeleider te werken op vastlopende zorgvragers. Vaak waren het LVB-ers met een disharmonische ontwikkelingsprofiel, vaak zag ik dat de zorgvrager verkeerd werd ingeschat, hechtingsproblemen werden obstakels voor het team om duidelijke grenzen te kunnen stellen met alle gevolgen van dien (onduidelijke ouder-kind rollen waardoor de zorgvrager overbelast werd met een teveel aan ruimte regie en verantwoordelijkheden), vaak zag ik dat instellingsnormen en waarden in de weg zaten (wij doen niet aan belonen en straffen/operante conditionering). 

 

 

 

Het kan zijn dat het niet goed gaat thuis, en dat er van alles al geprobeert is, maar het wilt niet lukken, het wilt niet lukken om de negatieve spiraal te doorbreken. Het kan ook zijn dat je in een crisis bent beland en dat je het niet meer weet, je weet niet meer welke richting je op moet met je leven.

 

Soms kan een externe persoon, met een andere blik, een blik die niet vertroebeld is door al wat er gebeurt is, je helpen door helder, vanuit een helicopterview je situatie te spiegelen en opeens weet je het weer, ja daar moet ik heen, dat was ik door de chaos in mijn hoofd helemaal vergeten, ik was de kluts kwijt, maar nu kan ik weer iets zien, alsof de coach met een zaklamp is gaan schijnen, ik zie nu de eerste stap en die ga ik nemen! die gaan wij nemen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt simpelweg niet verlangen van een team dat hij zelf uit een crisissituatie kan komen, vaak komen ze er niet uit, schaamte over het niet zelf kunnen oplossen van crisissituaties belemmert het inschakelen van externe hulp terwijl juist een buitenstaander voor nieuwe inzichten kan zorgen!

 

Mijn meerwaarde ligt het in het aanvoelen van de zorgvrager, het fijn kunnen afstemmen op zijn verschillende niveau’s, het samen exploreren.

Ja, bang zijn voor mogelijk agressie, dat is wel de grootste valkuil die ik heb gezien, daar doe ik niet aan mee, als je bang bent voor je zorgvrager, hoe moet hij zich dan voelen??

 

 

Mochten jullie interesse hebben in een verdere uitdieping van deze methode, dan wil ik graag een keer langs komen, lijkt mij sowieso de moeite waard om een lijntje met jullie te leggen.

 

Echt…'soms is het inschakelen van het CCE het laatste wat wij kunnen hoor ik vaak teams zeggen, maar dat hoeft niet, ik heb hele goede resultaten kunnen nerzetten met deze manier van werken, zeker als het gaat om lvb-ers met een disharmonische ontwikkelingsprofiel of bij zorgvragers met een forse hechtingsproblematiek.

 

Benieuwd? lees verder..... de 30 dagen aanpak in een notendop

bottom of page