top of page

3 professionals voor de prijs van 1

 

 

Een crisis vraagt om een een frisse blik op zaken. Een frisse blik van buitenuit, een blik die niet gekleurd is door de binnen de institutie geldende opvattingen en overtuigingen. Een crisis vraagt om 'out the box denken', anders doen dan het gebruikelijke, andere kaders gebruiken, andere, nieuwe mogelijkheden.

 

Een crisis vraagt om een coach die het proces stuurt van dichtbij, dus niet vanuit zijn kantoor, maar van binnenuit, een coach die werkt daar waar de crisis zich voordoet, op de werkvloer: de leefgroep/afdeling.

 

Een crisis vraagt om een coach die voordoet. Een coach die een voorbeeld is voor zijn begeleiders, die niet achterover zit en enkel met advies komt maar die lijfelijk op de werkvloer (leefgroep/afdeling) aanwezig is om eerste hulp te verlenen. Een coach die voordoet:

- hoe de agressie aangepakt kan worden

- hoe om te gaan met de crisis en de vastgelopen client

- hoe erna, de rust geconsolideerd kan worden

 

Een crisis vraagt om een meewerkend coach

 

 

Waarom werkt het?

Als begeleider weet je als geen ander wat er op de werkplek zich afspeelt. Deze luxe heeft de agoog, die het moet hebben van een observatie uit tweede hand, niet. Vanuit de werkplek (de leefgroep) kun je direct eerste hulp verlenen en het team ondersteunen bij eventuele agressie, door ze voor te doen, instructie te geven, te coachen.

 

De 30 dagen aanpak

Deze aanpak is gericht om binnen 30 dagen de crisis te beslechten. Na een eerste oriënterende gesprek met de behandel verantwoordelijke (de agoog) en de teamleider volgen 4 weken die moeten leiden tot een aanmerkelijke verbetering van de uitgangssituatie. Wat kun je van mijn rol als crisisspecialist verwachten aankomende vier weken?

 

Week 1

- De eerste week kom ik, al werkend als extra begeleider op groep, observeren. Naast deze twee taken verleen ik eerste hulp bij eventuele agressie, door het team te sturen in de omgang met deze agressie.

De eerste week is ook bedoeld om een eerste uitgebreide inventarisatie te doen van de uitgang situatie: observatie uit eerste hand en het inlezen van de cliënten dossier (o.a. de ondersteuningsplan, geschiedenis, dagprogramma, signaleringsplan)

 

Week 2

- In de tweede week zal ik verder blijven opereren in de rol van extra begeleider op de groep om zo nader tot de kern van de crisissituatie te komen. De tweede week is ook bedoeld om te zien of de huidige dagprogramma's en signaleringsplan voldoende ondersteuning bieden.

 

Week 3

- Als wij bij de derde week aangekomen zijn moet je ervan uit gaan dat er al wat meer rust heerst bij de leefgroep/client/team. De agressie moet dan aanzienlijk minder zijn door de gekozen begeleidingsstijl en bijhorende interventies. Rondom deze tijd verschuift mijn rol van begeleider naar die van coach. Ik neem een stap terug en ga (letterlijk) achter het team staat, om ze te ondersteunen met feedback en advies.Er komt een nieuwe siganleringsplan, die meer past bij de huidige situatie, met een begeleidingstijl, signalen en interventies die beter passen bij de huidige situatie. De dagprogramma wordt, voor zover het wenselijk en mogelijk is, ook aangepast.

 

Week 4

- De derde week wordt gebruikt om de nieuwe aanpak door te zetten. Naast het coachen van het team bij de nieuwe aanpak houd ik mij bezig met het bewaken van de nieuw gekozen strategie/aanpak. Ik zie toe dat iedereen conform de nieuwe afspraken handelt. Aan het einde van de week volgt er een eindevaluatie met de persoonlijke begeleider, agoog en teamleider (zover het mogelijk is om iedereen bij elkaar te krijgen) En daarna?Mijn intentie is om binnen vier weken de crisis te reduceren naar het niveau van 'spanningen en problemen' of zelfs naar 'vragen' En ik meen, op grond van de gedane ervaringen, dit te kunnen.Maar na deze vier weken zal ik er nog voor jullie zijn, met steun in de vorm van advies.Jullie kunnen mij bellen of mailen als er vragen zijn of als er iets is wat overlegd moet worden.Ik sta voor jullie klaar.

bottom of page