top of page

Emotionele Intelligentie

 

Bij emotionele intelligentie gaat het kort gezegd om hoe iemand met emoties van zichzelf en anderen omgaat, hoe iemand (emotioneel) reageert op bepaalde situaties en om empatisch vermogen. Een hoog EQ -hoge emotionele intelligentie- wordt in verband gebracht met maatschappelijk succes. Een laag EQ zou kunnen wijzen op problemen als depressie, alcoholmisbruik, eetstoornis en agressief gedrag.

 

Een goede samenwerking tussen emotie en verstand is van wezenlijk belang voor het nemen van beslissingen in het leven. Het voelen telt minstens even zwaar als het denken bij het nemen van beslissingen Op momenten dat men emotioneel van slag is, is men niet goed in staat om helder te denken.

 

De kern van emotionele intelligentie is het samenspel tussen voelen en denken. Wanneer het voelen en denken goed op elkaar zijn afgestemd, blijkt dit de emotionele intelligentie te verhogen.

 

emotionele Intelligentie kent 5 domeinen. Lees meer...

  • Kennis van de eigen emoties

  • Reguleren en beheersen van emoties

  • Zelfmotivatie

  • Andermans emoties (h)erkennen

  • Omgang met anderen en sociale vaardigheden

 

 

bottom of page