top of page

De 5 domeinen van Emotionele intelligentie

 

Emotionele Intelligentie kent 5 domeinen, deze zijn:

  • Kennis van de eigen emoties

  • Reguleren en beheersen van emoties

  • Zelfmotivatie

  • Andermans emoties (h)erkennen

  • Omgang met anderen en sociale vaardigheden

 

 

 

 

Kennis van Eigen Emoties

Kennis van de eigen emoties gaat om zelfbewustzijn, een gevoel (h)erkennen op het moment dat het een rol speelt. Wanneer men zijn eigen gevoel en emoties niet kan onderkennen, heeft men er minder greep op en gaan emoties eerder een eigen leven leiden. Het onderkennen van de eigen emoties is een belangrijke basis voor emotionele intelligentie. Bij een beslissing weegt het gevoel meestal het zwaarst; dit maakt het belangrijk om bewust van de eigen emotie en gevoel te zijn. Mensen met een grotere sensitiviteit inzake hun gevoelens en emoties blijken beter 'managers van hun eigen leven' dan mensen die dit niet hebben. Zo maken ze bv. betere keuzes betreffende welke studie, baan of welke partner ze moeten kiezen. Psychoanalytici noemen deze capaciteit 'het observerend ego'

 

 

Reguleren en beheersen van emoties

Emotionele zelfcontrole. Emoties en gevoelens zodanig hanteren dat ze positief bijdragen aan het leven. Mensen die niet goed omgaan met bv. gevoelens van overmatige angst, depressie en irritatie, hebben veel minder energie ter beschikking voor productieve doeleinden.

Bewustwording van emoties is de eerste stap van het reguleren ervan.

Mensen die beschikken over een goede emotionele zelfcontrole en in staat zijn tot uitstel van impulsen blijken productiever te zijn in hetgeen ze ondernemen.

 

 

 

Zelfmotivatie

Het vermogen om jezelf te kunnen motiveren.

Emoties kan men positief inzetten om de eigen capaciteiten te verwezenlijken. Door emoties kan men opgezweept worden tot bijzondere prestaties. Mensen die hoopvol en optimistisch zijn, overwinnen makkelijker emoties als angst en depressiviteit. Met een goed humeur is het denken en voelen positiever.

Factoren die hierbij een rol spelen zijn: (moeilijke) dingen als een uitdaging ervaren, impulscontrole van de eigen emoties en uitstellen van behoeftes om doelen te bereiken op langere termijn in de toekomst.

 

 

Andermans emoties (h)erkennen

Empatisch vermogen houdt in: een invoelend of inlevend vermogen, het (h)erkennen van emoties in en van anderen. Mensen die empathisch zijn, zijn goed in het onderkennen van de gevoelens en verlangens van anderen, waardoor de ander zich op zijn gemak en begrepen voelt.

 

 

Omgang met Anderen

Emoties van anderen, het kunnen hanteren van emoties van anderen. Indien men in staat is om de eigen emoties te reguleren, maakt dit de kans groter om invloed te hebben op de emoties van anderen. Met de emotionele signalen die men uitzendt, wordt de omgeving beïnvloedt. Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn bv. oog hebben voor de motieven en interesses van anderen, persoonlijke aansluiting vinden bij anderen, samenwerken en overleg, onderhandelen over oplossingen en iets kunnen organiseren voor een groep. Deze vaardigheid maakt mensen tot goede leiders en maakt ze populair.

 

bottom of page