top of page

Emotionele Intelligentie en werknemers

 

Naarmate organisaties inkrimpen als gevolg van bezuinigingsgolven en bijhorende reorganisaties, krijgen de werknemers die overblijven meer verantwoordelijkheden en worden ze zichbaarder. Waar vroeger een middelmatige werknemer een opvliegend karakter of verlegenheid nog gemakkelijk kon verbergen, zullen nu eigenschappen als het hanteren van je eigen emoties, het correct kunnen functioneren tijdens een bijeenkomst, teamwork en zelfkennis meer dan ooit zichbaar zijn en meetellen.

 

Wanneer het bedrijfsleven verandert, veranderen ook de eigenschappen die nodig zijn om uit te blinken. Wanneer we over de afgelopen decennia de gegevens vergelijken van de vaardigheden waarover uitblinkers dienden te beschikken, dan blijkt twee gaven die in de jaren zeventig en tachtig weinig bijdroegen aan een eventueel succes, in de jaren 90 en in het nieuwe millennium van cruciaal belang zijn geworden : teamvorming en aanpassing aan veranderingen.

 

Wernemers en werkgevers beginnen te beseffen dat voor succes tegenwoordig meer wordt vereist dan een gemiddelde of hoge intelligentie of vakkennis, en dat wij een ander soort vaardigheid nodig hebben om te overleven, en zeker om hogerop te komen in de steeds omstuimigere arbeidsmarkt van de toekomst. Innerlijke (menselijke) kwaliteiten als veerkracht en slagvaardigheid, optimisme en aanpassingsvermogen krijgen een nieuwe betekenis.

 

Wil je de concurrentie voor zijn door te werken aan je emotionele intelligentie?

Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden (coaching/training) voor je bedrijf of voor jou als particulier.

 

Pak je smartphone en bel 06-48252166 of stuur een bericht

bottom of page