top of page

Oplossingsgericht coachen

 

Oplossingsgericht werken is een resultaatgerichte en respectvolle manier van werken waarmee coaches, consultants en begeleiders relatief snel en prettig verandering tot stand kunnen brengen. De oplossingsgerichte aanpak werd circa 25 jaar geleden ontwikkeld in de psychotherapie door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee (VS) en  wint de laatste jaren sterk aan populariteit in de coachingswereld.

 

Oplossingsgericht coachen is tamelijk anders dan de meeste bekende coachingsaanpakken. Bij oplossingsgericht coachen wordt wel over problemen gesproken maar oplossingsgerichte coaches zoeken niet naar probleemoorzaken en stellen geen diagnose op. In plaats daarvan helpen zij cliënten via vragen hun gewenste situatie helder te krijgen in concrete gedragstermen. Door vervolgens te zoeken naar wat in het verleden al heeft gewerkt, doen cliënten concrete ideeën op om stapjes vooruit te zetten.

 

De oplossingsgerichte coach gaat er van uit dat zijn cliënt in staat is om zijn eigen doelen te kiezen en ook dat hij al beschikt over de oplossingen die nodig zijn om die doelen te bereiken. Mocht de cliënt dit niet kunnen dan wordt er samen naar doelen gekeken waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt blijft.

De coach helpt de cliënt om die oplossingen die al aanwezig zijn zichtbaar en beschikbaar te maken. De oplossingen worden gevonden door eerdere successen te identificeren en onderzoeken.

 

Doordat dit soort coachen gericht is op alles wat een mogelijke oplossing kan brengen kan men in korte tijd veel resultaat verwachten. 

bottom of page