top of page

Naast de meewerkend coach voor het aanpakken van vastgelopen zorgvragers kunnen zorginstellingen bij mij voor diverse andere coachingstrajecten. Hierbij maak ik graag gebruik van de Oplossingsgerichte coachingstechniek.

 

Denk bv aan:

- advies over (acute) crisissituaties waar je als team niet uitkomt

- advies over te volgen strategieën bij afdelingen waar veel agressie of gedragsproblemen voorkomen

- coaching bij het introduceren en implementeren van een nieuwe methodiek

-coaching bij een bestaande methodiek (denk aan: CGW, Oplossingsgericht Werken, Triple C, Meer mens)

- coaching bij het helpen realiseren van een veilige leef- en behandel klimaat.

- coaching bij het omgaan met de complexe zorg (bijvoorbeeld bij zorgvragers met een forse hechtingsproblematiek)

 

Coachingstrajecten worden samengesteld in onderling overleg, afhankelijk van het na te streven doel.

 

Aangeraden voor zorgprofessionals die werken met verstandelijk beperkten met zeer ernstige probleemgedrag

-coachingstraject: 'werken aan 'Triple C competenties'

 

Aangeraden voor zorgprofessionals die werken met ernstig verstandelijk beperkten en dementerende ouderen

-coachingstraject: 'werken aan co-regulatie volgens de principes van de ervaringsordening'

 

 

 

 

Coachingstrajecten

 

Meewerkend crisiscoach, mijn strategie voor de aanpak van vastgelopen zorgvragers

bottom of page