top of page

Probleem Analyse

 

 

Wanneer men geconfronteerd wordt met een lastige, zeg maar complexe vorm van probleemgedrag, is het handig om gedegen te werk te gaan. Dus niet direct met veronderstellingen komen waaruit je dan gaat werken, want wie weet zit je in een doodlopend zijtak. Nee....je kunt dan beter een grondige analyse maken van de beginsituatie: wat is de voorgeschiedenis? wat zijn de externe factoren die de situatie kunnen beinvloeden? is het problem in het verleden al voortgekomen en hoe ging er men toe mee om? volg de matrix en je weet de weg naar...DE OPLOSSING!

 

 

bottom of page