top of page

Probleemgedrag en Moeilijk Verstaanbaar gedrag methodisch aanpakken

 

Probleemgedrag en moeilijk verstaanbaar gedrag methodisch aanpakken door het stellen van de juiste vragen 

 

De oorzaken van probleemgedrag en moeilijk verstaanbaar gedrag kun je het beste achterhalen door het stellen van de juiste vragen.

Om de situatie te verhelderen heb je vragen nodig die samen een compleet beeld kunnen geven van wat er mogelijkerwijze speelt, waar aanknopingspunten kunnen genereren voor verdere onderzoek.

 

Vragen over het bij de agitatie tentoongesteld gedrag, hoe ziet deze eruit?  is het op medeclienten, verzorgers of dingen gericht? en nog meer vragen.

 

Vragen over de geschiedenis: sinds wanner speelt het? hoe is het opgekomen? hoe was de situatie toen, hoe is het nu?

 

Vragen over de ziektebeeld van de zorgvrager: wat zijn de beperkingen? waar heeft men last van, wat zijn de stoornissen en stressoren?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen over de draagkracht en de draaglast: wat kan de zorgvrager normaliter aan, wat zijn zijn copingstrategieen, werken deze nog? 

 

Kortom allerlei vragen.

 

Think Positive heeft voor u de juiste vragen op een rij gezet, vragen die leiden tot antwoorden. Niet zomaar vragen.

 

Naast het eigen maken van deze methodische manier om probleemgedrag en moeilijk verstaanbaar gedrag aan te pakken (de theorie), is er ruimte, tijdens de training, om gebrachte casussen waarmee men worstelt naar voren te brengen (de praktijk). deze koppeling van praktijk en theorie maakt van deze training een praktisch instrument om mee te werken.

bottom of page