top of page

Gentle teaching

 

Kwaliteit van leven waarbij de zorgvrager echt centraal staat? dat kan, via de 'gentle teaching' methodiek.

 

Uitgangspunten van gentle teaching

Gentle teaching is gebaseerd op de door de Amerikaan John McGee ontwikkelde Psychologie van Wederzijdse Afhankelijkheid. Volgens deze psychologie heeft ieder mens behoefte aan leven in verbondenheid met anderen in een wederkerige en gelijkwaardige relatie. In het verlengde van deze is het van wezenlijk menselijk belang om zich ingebed te voelen in een veilige en zorgzame  gemeenschap, en de eigen kwaliteiten ten behoeve van deze gemeenschap in te kunnen zetten.

De relatie die de basis is voor (sociale) ontwikkeling, wordt companionship genoemd, en is gebaseerd op vier pijlers

- zich veilig voelen bij de ander

- zich geliefd voelen door de ander

- zich liefdevol voelen en uiten ten opzichte van de ander

- zich verbonden voelen met de ander

Van essentieel belang is dat de relatie onvoorwaardelijk is. Dat wil zeggen dat deze niet afhankelijk is van het gedrag of de stemming van de persoon.

Voor mensen die door welke oorzaak dan ook voor hun dagelijks welzijn afhankelijk zijn van hulpverleners, is het belangrijk dat ze met hen een dergelijke relatie ervaren. Dat kan alleen als de hulpverlener niet vanuit een afstandelijke 'professionele' houding met de cliënt omgaat, maar dat deze vanuit persoonlijke betrokkenheid met, en zorg voor de cliënt, met hem omgaat en hier op een verstandige manier mee om gaat. (gentleteaching.nl)

 

Persoonlijk vind ik dat Gentle teaching een prachtige methodiek is bij het ondersteunen van verstandelijk beperkten met ernstige probleemgedrag omdat je met gentle teaching voorbij het onwenselijk gedrag kijkt, naar de mens die daarachter schuilt.

Door een relatie met de mens achter het gedrag aan te gaan werk je aan verbinding en creer je ingangen om aan de ontwikkeling van de zorgvrager te werken.

 

Benieuwd? klik op het icoon om de documenten te downloaden

 

 

 

 

 

bottom of page