top of page

Disharmonische ontwikkelingsprofiel en vastlopen

 

Meer en meer zien wij een bepaalde 'doelgroep' in beeld komen, de licht verstandelijk beperkte jongeman (of vrouw) met een disharmonische ontwikkelingsprofiel. Helaas kot hij/zij in beeld als het te laat is.

 

Een disharmonisch intelligentieprofiel wil zeggen dat uit de IQ test blijkt dat er een aanzienlijk verschil zit tussen het verbale IQ en het perfomale IQ. Bij verstandelijk beperkten met een disharmonisch intelligentieprofiel is de verbale IQ altijd hoger dan het performale IQ, dat zorgt ervoor dat deze doelgroep vaak overschat wordt in wat ze kunnen.

 

Wat betekent het als het verbaal IQ hoger is dan het performaal IQ?

 

Bij deze jongeren gaat het verwerken van verbale informatie (door luisteren) duidelijk beter af dan het verwerken van performale informatie (door zien).

 

Deze jongeren hebben moeite met de vaardigheden die nodig zijn voor het direct oplossen van problemen (dus met het overzien van een taak), maar kunnen wel relatief makkelijk dingen toepassen die ze uit ervaring geleerd hebben.

 

Ze hebben moeite met het nadoen van dingen, het uitvoeren van (mondelinge of schriftelijke) opdrachten. Ze kunnen het vaak wel vertellen, maar niet doen.

 

Doordat deze kinderen heel talig (lees 'wijs') over komen, worden ze vaak overschat bij het uitvoeren van dingen.

 

Wil je meer weten over hoe LBers met een disharmonische ontwikkelingsprofiel het beste aan te pakken, vraag naar de training.

bottom of page