top of page

De VUUR serie

 

Na jarenlang te hebben gewerkt op afdelingen waar zorgvragers verblijven die nogal wat moeite hebben met het in toom houden van hun emoties, heb ik een lijst gemaakt van de meest voorkomende de-escalerende interventies die mijn collega's en ik zoals gebruiken. De lijst heb ik vervolgens ingedeeld in empatisch de-escalerende interventies en confronterende en begrenzende interventies. Al deze technieken hebben tot doel escalaties te voorkomen en/of tot een goed einde te brengen.

De VUUR serie hoort dus bij de empatisch de-escalerende interventies, net als de PINTA en TRAAN serie. Deze drie groepen interventies vormen de basis van een crisis opvolgende piramide en hebben een meeverend en coregulerend karakter, ze vragen een empathische houding van de hulpverlener die ermee te werk gaat.

bottom of page