top of page

Rapportage

 

Gedragsproblemen agressie en moeilijk interpreteerbaar gedrag houd je bij in een apart crisisrapportage. Ook goed voor het observeren van het wel en wee van een nieuwe zorgvrager 

 

Klik op het icoontje om onderstaande crisisrapportage te downloaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam zorgvrager

 

Dag/datum/dienst

 

Naam rapporteur

 

 

1.       Dagprogramma: (werk, school, educatie, vervoer, rustmomenten)

 

2.       Leefstijl/netwerk: (voeding, roken, beweging, slaaptijden, vrije tijd, zakgeld, relaties)

 

3.       Omgang  medebewoners/begeleiders/derden:

 

 

4.       Psychisch

·         Vul een ABC in voor de volgende gedraging:

 

5.       Begeleidingsstijl:

 

 

6.       Medisch

·         Rapporteren op zo nodig medicatie( wat zie je, wat hoor je, werkt het, etc.) Vul hiervoor een ABC in

 

7.       Algemeen beloop/bijzonderheden die zijn opgevallen

 

 

ABC-lijst

Bevraag ook je collega wat hij of zij heeft waargenomen!

Tijd

 

A: Wat ging aan het gedrag vooraf

B: Gedrag

C: Wat volgde op het gedrag

Overige informatie

 

A: Wat ging aan het gedrag vooraf

B: Gedrag

C: Wat volgde op het gedrag

Overige informatie

 

A: Wat ging aan het gedrag vooraf

B: Gedrag

C: Wat volgde op het gedrag

Overige informatie

 

 

bottom of page