top of page

Training 'confronterende en begrenzende interventies'

 

Soms werkt de-escalerend ondersteunend niet afdoende en loopt de agitatie en het onwenselijke gedrag van de zorgvrager dermate op dat je als verzorgende/ondersteuner niet anders kan dan streven naar gedragsverandering.

 

Maar hoe zorg je ervoor dat de zorgvrager daadwerkelijk naar je luistert? Hoe spreek je hem aan? waar let je op bij het aanspreken? welke technieken gebruik je hierbij? en hoe reageer je op (verbaal) agressief gedrag?

 

Tijdens deze 2 dagdelen durende training krijgt interventies aangereikt om ongepast en onacceptabele gedrag aan het pakken.

 

Interventies uit de praktijk, sommige zullen je bekend voorkomen, denk aan:

- de stop instructie

- feedback op negatief gedrag

- aanspreken op eigen verantwoordelijkheid

- problematiseren

- gedrag suggesties aanbieden

- problematiseren

 

En nog veel meer confronterende en begrenzende technieken om op een assertieve manier gedragsverandering teweeg te brengen bij je zorgvrager.

 

Naast het oefenen met interventies  staan wij stil bij onze houding want bewustwording over je eigen houding is een must bij het werken met agressie.

 

 

bottom of page