top of page

Actief luisteren, de techniek

Info

Met actief luisteren tracht je de gevoelens van de zorgvrager te begrijpen zodat je goed op zijn hulpvraag kan afstemmen, dit vraagt een bepaalde mate van inleving en vooral goed luisteren. Vervolgens probeer je de opgevangen gevoelens van de ander onder woorden te brengen, te vertalen. Hiermee toon je acceptatie van de problemen van de zorgvrager, je vertoont begrip voor zijn/haar problemen en tegelijkertijd stimuleert je hem/haar om naar oplossingen te zoeken.

Belangrijk hierbij is de nadruk op Je belangstelling voor wat de zorgvrager denkt en voelt, zorg dat hij/zij merkt dat je begaan bent.

 

Doel:

Actief luisteren leidt meestal tot een betere relatie tussen verzorger en zorgvrager . Het helpt misverstanden uit de weg te gaan, conflicten op te lossen en vertrouwen op te bouwen. 

De ervaring van je gehoord en begrepen wordt geeft zoveel voldoening,dat je genegenheid voelt voor de luisteraar. Ook bij de luisteraar wordt zo 'n gevoel opgeroepen. Want als je goed naar de ander luistert, ga je de ander begrijpen en voel je je al snel betrokken en genegen.

 

voorbeeld: 

'hoe ging het vandaag?'

'slecht'

'ja, u kijkt echt somber. Wat was er dan? '

'ach, we hebben een nieuwe verpleegster. Die gaat veel te snel.'

'U bent bang dat u het niet bij kunt houden? '

'ja,  ik vroeg of zij iets nog een keer wou uitleggen en zij zei dat ik

dan maar beter op moest letten.'

'hm. En wat vond u daarvan?'

Geen verlies methode

Actief luisteren is, in navolging van Rogers, ook door Gordon beschreven, maar hij koppelde daaraan de *geen-verlies-methode' voor het oplossen van conflicten tussen opvoeders en kinderen. Het actief luisteren bestaat vooral uit het doorvragen naar de beleving en uit het geven van ik-boodschappen. 

Het gaat erom op actieve wijze de luisterblokkades te vermijden en het gesprek op gang te brengen en te houden door onder andere: 

- de ander uit te nodigen meer te zeggen; 

- te proberen dat wat gezegd wordt te combineren met eigen ervaringen; 

- te helpen de draad weer op te pakken door bijvoorbeeld kort samen te vatten wat al gezegd is;  

- en door aanvullende vragen te stellen. 

 

In de non-verbale sfeer is actief luisteren mogelijk door belangstellende  nabijheid die blijkt uit lichaamstaal, en het maken van aanmoedigende gebaren en geluiden. De geen-verlies-methode gaat ervan uit dat niet één persoon het voor het zeggen heeft of het laatste woord heeft of gelijk krijgt, maar dat alle leden in het proces gelijke kansen hebben en mee mogen spreken. Daarvoor is het goed omgaan met feedback zowel in de sfeer van feedback geven als in de sfeer van feedback ontvangen buitengewoon belangrijk.

Actief luisteren, waarom?

Als anderen de indruk hebben dat we ze begrijpen, dat we naar ze luisteren en hun standpunt respecteren, zullen ze het gevoel hebben dat ze niet nadrukkelijk naar herkenning hoeven zoeken, en dit zorgt dus voor een ingang bij het begeleiden. Bovendien werkt het de-escalerend en dat is wel zo prettig.

Opdracht

Benieuwd naar de stappen van deze techniek? Heb je zin om te oefenen? download (PowerPoint) dan hier de stappen en oefen ze met je team!

bottom of page