top of page

Werken met de SRC analyse

 

Agitatie, probleemgedrag en gedrag dat moeilijk te begrijpen is (het zogenaamde Moeilijk Verstaanbaar Gedrag) kan voor veel personen zorgen opleveren. In eerste instantie voor de zorgvrager zelf, die met een hulpvraag kampt die door de verzorgers niet begrepen wordt en in tweede instantie voor de verzorgers die zich geen raad weten met het onmogelijke gedrag en vaak handelingsgeremd raken.

 

Op het moment zelf, dat dit gedrag zich afspeelt, kun je de met elkaar afgesproken protocollen en signaleringsplannen volgen maar wat als het gedrag een eigen patroon volgt en zich niet laat vangen door dit vangnet?

Bij het evalueren van dit gedrag kan de SRC methodiek uitkomst bieden.

 

Tijdens deze training leer je de grondbeginselen van deze methodiek, die gebaseerd is op de uitgangspunt dat elke gedrag een bepaald doel nastreeft. De letters SRC staan voor: Situatie, Reactie, Consequentie.

 

Tijdens de training leer je de ontstane (crisis)situatie (S), de hieraan gekoppelde onbegrijpelijke gedrag van de zorgvrager (R) en de door de verzorger ingezette interventies (C) objectief te observeren en te beschrijven.

Vervolgens leer je de mogelijke verbanden tussen deze drie te onderzoeken om op zoek te gaan naar herkenbare patronen in gedrag.

Hierdoor ontstaat helderheid in oorzaak en gevolg van bepaald gedrag. Welke interventies hebben de juiste effect geboekt, welke interventies hebben een averechtse effect opgeleverd?

Dit met als doel een betere afstemming in begeleiding en behandeling.

 

Deze manier van gedrag analyseren is een must bij evaluaties en rapportages van escalaties en crisissituaties.

 

Een simplistisch voorbeeld van hoe de SRC analyse werkt:

Het is maandagavond 22.30 uur in verzorginghuis Het Oosten. In huis is het stil, bijna alle bewoners slapen al. De verpleging heeft mw. Janssen naar bed gebracht en doet het licht van haar kamer uit (S). Mw. janssen begint te huilen, vreemd want dit doet zij nooit (R). De verpleging komt terug naar mw. om haar te geruststellen (C). Mw. Janssen gaat nog harder huilen (R). De verpleging merkt iets later dat de familiefoto waar mevrouw Janssen erg op gesteld is, van de muur is gevallen. Zij hangt deze weer terug (C). Mw. Janssen knikt nu tevreden en kort daarna valt zij in slaap (R)

 

 

 

Deze training duurt 1 dagdeel en is uitstekend te combineren met de twee dagdelen durende training 'Probleemgedrag en moeilijk verstaanbaar gedrag methodisch aanpakken door het stellen van de juiste vragen'

 

 

bottom of page