top of page

Dood de dode momenten


Het spanningsveld tussen twee activiteiten in kan voor vele zorgvragers als problematisch worden ervaren. Vele escalaties vinden plaatst tussen twee episodes van de samenhang in, tussen het einde van een activiteit en het begin van de volgende in de samenhang soms zoek, denk goed na hoe om deze grijze ruimte te 'vullen'. Hier een douchevoorbeeld en hoe ik daarmee om ga (bij de zorg voor verstandelijk beperkten)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page