top of page

Automutilatie werkt!


Zelfbeschadiging is dikwijls een soort van zelfbescherming, zelfbescherming voor de pijn en verdriet dat men van binnen ervaart. In dit licht gezien is automutilatie functioneel, het heeft een nut en derhalve mag er zijn. Veroordeel dus de zelfbeschadiging die je ziet niet, want door dit te doen schep je afstand tussen de zorgvrager in nood en jezelf.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page