top of page

De drie varianten van een gelukkig leven


  • 1 Aangenaam/plezierig leven: het betreft hier het hebben van veel positieve emoties over het verleden, heden en toekomst en de vaardigheden om de duur en intensiteit van deze emoties te versterken. Dit gevoel kan versterkt worden door oefeningen te doen in dankbaarheid en vergeven richten zich op het verleden, oefeningen in optimisme en hoop op de toekomst, en oefeningen als bewust genieten zijn gericht op het heden.

  • 2 Betrokken leven: het betreft hier het opgaan in werk/passie, relaties en/of vrijetijdsbestedingen. Het sluit aan bij het creëren en ervaren van de toestand van Flow. Oefeningen gericht op het ontdekken van de eigen sterktes en talenten en die vervolgens leren meer in te zetten zijn hierop gericht.

  • 3 Betekenisvol leven: het gaat hier om het idee dat men zijn talenten en sterktes ook kan inzetten voor iets dat ‘hoger’ is dan het zelf. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan goede doelen, het doen van vrijwilligerswerk etc. Onderzoek toont dat dit naleven het gevoel van tevredenheid over het eigen leven vergroot.

Deze drie varianten zijn ook terug te vinden in de basisbehoeftes uit de piramide van Maslow

Behoefte pyramide Maslow en omschrijving 10.05.49.jpg


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page